Las Baniewicki

Zajmuje 611,54 ha i jest zwartym kompleksem żyznych lasów liściastych o dość jednolitym charakterze grądowym. Dobrze wykształcone siedliska żyznych lasów liściastych stanowią ponad 56% obszaru. Dużą powierzchnię zajmują siedliska grądowe, zdegradowane hodowlą drzewostanów mieszanych z udziałem gatunków iglastych lub obcych. Jednak ekologizacja gospodarki leśnej przyczynia się do sukcesywnej poprawy składu drzewostanów.

Główny problem stanowi dostosowanie składu drzewostanów do potencjału siedliska pod względem produkcyjnym, ekologicznym i geograficznym. Zagrożenie stanowi także usuwanie martwych i umierających drzew.

Las Baniewicki zlokalizowany jest w sercu historycznej Ziemi Bańskiej. Ziemia wraz z posiadłościami została nadana w 1234 roku Zakonowi Templariuszy przez księcia pomorskiego Barnima I Dobrego. Obszar znajduje się na północ od miejscowości Baniewice, przez którą przebiega droga wojewódzka nr 122. Będąc w tych bogatych przyrodniczo rejonach, warto wybrać się na wycieczkę przez Szlak Równiny Wełtyńskiej, o trasie: (jezioro Szmaragdowe) – Rożnowo – Trzaski – Lubanowo - Tywica – Banie – (Lipiany). Szlak ma kolor niebieski i długość 77,61 km. Prowadzi równolegle do doliny rzeki Tywy. Na trasie zachwycają malownicze tereny leśne, pomniki przyrody, interesujące zabytki i piękne widoki.

Las BaniewickiLas Baniewicki
Las BaniewickiLas Baniewicki
Las BaniewickiLas Baniewicki
Las Baniewicki

Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).