DOLINA TYWY

Zajmuje 3.754,90 ha i jest dość mocno zróżnicowana geomorfologicznie. W krajobrazie obfitującym we wzgórza, występują liczne jeziora, źródliska, torfowiska, a wszystko to znajduje się wśród bogatych obszarów lasów mieszanych. W krajobrazie równinnym nie ma jezior, a w ich miejsce obficie występują pola uprawne i użytki zielone. Na kilkukilometrowym odcinku koło Gryfina tereny przechodzą w strome zbocza, porośnięte żyznymi lasami liściastymi. W „Dolinie Tywy” dominują lasy oraz naturalne eutroficzne zbiorniki wodne. Następnie, szeroką skalę występowania mają kompleksy szuwarów i zarośli. Przepływająca przez obszar rzeka Tywa wykazuje duże zróżnicowanie w kształcie i szerokości koryta oraz głębokości i szybkości przepływu wody. Różnorodność biotopów wpływa na dużą liczbę gatunków występujących w tym cieku. Największą wartością przyrodniczą obszaru jest jego różnorodność siedliskowa- stwierdzono tu występowanie 16 typów siedlisk przyrodniczych (w tym trzy należą do priorytetowych). Ostoja stanowi swoisty korytarz ekologiczny pomiędzy Pojezierzem Myśliborskim i Doliną Dolnej Odry.

Ostoja umiejscowiona jest w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w dolinie rzeki Tywy. Znajdziemy tu piękne tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, do których dojechać można komunikacją PKS. Przebiegają tędy drogi wojewódzkie nr 120,121 i 122. W niedalekiej odległości znajduje się również droga krajowa nr 3. W okolicy zlokalizowane są ośrodki wypoczynkowe oraz liczne kąpieliska nad jeziorami, między innymi w Baniach, Baniewicach, Strzeszowie i Swobnicy. W wielu miejscowościach są miejsca, które warto odwiedzić. Jest ich naprawdę wiele i każdy może znaleźć wśród nich takie, które będą zgodne z jego zainteresowaniami czy oczekiwaniami. Możemy tu zobaczyć chociażby kamienne kościoły pochodzące z odległych czasów, kiedy ziemie te należały do Templariuszy a później Joannitów. Piękne romańskie i gotyckie budowle zachowały się w Strzeszowie, Swobnicy, Baniach, Lubanowie, Rożnowie i Bartkowie. Chociażby kościół w Lubanowie pw. Chrystusa Króla z zachowanymi tajemniczymi szachownicami w południowo wschodniej ścianie kościoła. W Gardnie warto zobaczyć XIII wieczną świątynię, która należy do najstarszych wiejskich świątyń sakralnych na Pomorzu. Dużą atrakcję stanowi zamek w Swobnicy ciekawie zlokalizowany na półwyspie Jeziora Grodziskiego – zamek na dzikim bagnie zbudowany przez Joannitów lub "Słoneczna Kotlina", w której znajduje się Ogród Dendrologiczny (szeroko znany z rosnących w nim kilku największych w Polsce okazów drzew obcego pochodzenia). Ponad to dwa pola golfowe w Binowie, znane jako Binowo Park - jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Jak widać, każde z miejsc, choć tak odmienne, jest niezwykle interesujące. Zupełnie, jak różnorodność siedliskowa „Doliny Tywy”, która właściwie w każdej części nie może nie zachwycać swym pięknem.

Do największych zagrożeń obszaru należą: silne ingerencje w ekosystem rzeki, eutrofizacja wód, zanieczyszczanie wody i gleby, gospodarka leśna nie uwzględniająca potencjału siedliska, usuwanie martwych i umierających drzew, wprowadzanie obcych ekologicznie i geograficznie gatunków.

DOLINA TYWY DOLINA TYWY DOLINA TYWY

Projekt „Poznajemy i chronimy obszary Natura 2000 na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).